MENU

 

Senarai Ahli Majlis Tahun 2014 - 2015
Majlis Daerah Marang

Y. Bhg. To' Puan Hjh. Zaitun Binti Mat Amin Ahli Majlis
Puan Normawati Binti Hj. Mat Khalid 
 
Haji Latef bin Mohd Noor Ahli Majlis
Tuan Haji Latef Bin Mohd Noor
 
   
Haji Mohamad Nor bin Endot Ahli Majlis
Encik Mohd Fazli Bin Ali
 
Encik Mohd Kamarul Ariff bin Hassan Ahli Majlis
Encik Mohd Kamarul Ariff Bin Hassan
 
   
Puan Laila binti Mat Daud Ahli Majlis
Puan Laila Binti Mat Daud
 
En. Bakar b. Seman @ Abu Bakar b.Othman, P.P.N., P.J.K. Ahli Majlis
En. Bakar B. Seman @ Abu Bakar b.Othman, P.P.N., P.J.K.