MENU

Ahad, 7 Oktober 2018 - Program Perundingan Bersama Ahli Majlis , Majlis Daerah Marang - Draf Rancangan Tempatan Daerah Marang 2020 (Pengubahan) yang disampaikan oleh Puan Hasnita binti Abd. Samad (Timbalan Pengarah Pembangunan PlanMalaysia Negeri Terengganu).

RTD Marang

Lihat gambar seterusnya