MENU

Agenda Tempatan 21 ialah suatu program untuk masyarakat sektor swasta dan pihak berkuasa tempatan (PBT) bekerjasama untuk merancang dan menguruskan kawasan dan persekitaran mereka ke ara pembangunan mampan serta kehidupan yang berkualiti. Ia seharusnya mengimbangi kepeluan sosial, ekonomi dan alam sekitar.

Pendekatan LA 21

 • Usaha sama (patnership) antara PBT (MDM), masyarakat (Persatuan/Pertubuhan), jabatan dan agensi kerajaan serta sektor swasta dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembangunan mampan.

 • Penglibatan dan penyertaan masyarakat (Community Participation).

 • Pendekatan 'bottom-up'.

Pembangunan Mampan

 • Pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini, tanpa menjejaskan kemampuan generasi akan datang dan utuk memenuhi keperluan mereka...
  [World Commision on Environment and Development (WCED, 1987)].

 • Pelan Tindakan LA 21 MDM

 • Pelan Tindakan Kebersihan dan Kitar Semula

 • Pelan Tindakan Kesihatan dan Keselamatan

 • Pelan Tindakan Ekonomi dan Pelancongan

 • Pelan Tindakan Pembangunan Sosial

 • Pelan Tindakan Pengindahan