MENU

1)Memproses permohonan Kebenaran Merancang serta pengesyoran ulasan teknikal bagi proses kelulusan  Pembangunan Tanah.

2)Memproses permohonan Tanah Kerajaan / Tukar Syarat / Projek Khas / Perindustrian / Perusahaan serta pengesyoran ulasan teknikal bagi proses kelulusan Pembangunan Tanah.

3)Memproses permohonan Permit Meletak Kenderaan Perdagangan serta pengesyoran ulasan teknikal bagi proses kelulusan oleh SPAD.

4)Memproses permohonan Permit Pengalihan Tanah / Batuan  serta pengesyoran ulasan teknikal bagi proses kelulusan oleh PTM.

5)Memproses Permohonan Nama Taman dan Jalan.

6)Mengendali Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan Gunatanah Daerah Marang;

7.Mengurusetiakan perlaksanaan program kesejahteraan penduduk dan aktiviti pembangunan ​lestari melalui jawatankuasa:

I.Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat

II.Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Perlaksanaan Rancangan Tempatan Daerah

III.Mesyuarat Jawatankuasa Kejiranan Hijau

IV.Mesyuarat Jawatankuasa Local Agenda 21 (LA21)

8.Penyiasatan, Penguatkuasaan dan Pendakwaan (Akta 172)