MENU
 1. Kelulusan Pelan-Pelan Bangunan
  • Pelan Bangunan Satu ( 1 ) Unit
  • Pelan Bangunan Dua ( 2 ) Unit
  • Pelan Bangunan Sementara
  • Pindaan dan Pengubahsuaian
 2. Kelulusan Pelan-Pelan bangunan bagi permit sementara
 3. Proses pemgembalian wang amanah
 4. Penguatkuasaan ke atas bangunan tanpa kelulusan
 5. Pemantauan ke atas bangunan yang diluluskan
 6. Menyiasat segala aduan berkaitan