MENU
  1. Menjalankan aktiviti pembasmian jentik – jentik dan nyamuk dewasa
  2. Menjalankan kempen pencegahan Denggi
  3. Menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan bagi kawalan vector