MENU

FUNGSI

  • Menyemak dan/atau menyediakan dokumen perjanjian dan memberi nasihat mengenainya.
  • Menyediakan Undang-undang dan peraturan yang secukupnya untuk kegunaan MDM.
  • Mengemaskini semua peruntukan undang-undang yang diterima pakai oleh MDM dari masa ke semasa.
  • Memberi nasihat dan penerangan kepada pegawai dan kakitangan MDM mengenai perkara yang ada hubungkait dengan undang-undang yang diterima pakai.

 

Halaman : 1 2 3 4 5