MENU

Prinsip Dan Teras Kod Etika MDM Terengganu

 1. Mengamalkan tatakelakuan dan nilai-nilai murni sebagai budaya kerja. Penerapan, penghayatan dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam budaya kerja dan organisasi meliputi:

  • Disiplin

  • Amanah

  • Berdedikasi

  • Tekun

  • Toleransi dan saling hormat-menghormati

  • Bekerjasama

  • Bersyukur dan berterima kasih

  • Bersedia menerima teguran

  • Mesra

  • Tadbir usus yang baik

 2. Mengamalkan nilai-nilai unggul profesionalisme di dalam perkhidmatan. Menghayati dan mengamalkan nilai unggul profesionalisme meliputi:

  • Proaktif

  • Profesionalisme, kecekapan dan kemahiran

  • Komitmen dan inovatif

  • Motivasi

  • Berilmu dan berusaha menjadi kakitangan yang cemerlang

  • Memegang teguh prinsip akauntabiliti dan kedaulatan undang-undang dalam tugas yang diamanahkan. Melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang telah ditetapkan agar mencapai matlamat serta objektif yang diharapkan. Akauntabiliti meliputi:

   • Adil, cepat, cekap dan konsisten dalam membuat keputusan

   • Mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan

   • kebertanggungjawaban

  • Mengutamakan kepentingan pelanggan dan ciri-ciri Terengganu Bestari:

   • Fokus kepada rakyat

   • Memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan

   • Layanan adil dan saksama

   • Menepati ikrar dan janji dalam piagam pelanggan

  • Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sepanjang hayat:

   • Menimba ilmu pengetahuan

   • Berusaha meningkatkan kemahiran dan kepakaran

Halaman : 1 2 3 4 5