MENU

Fungsi Unit Pelesenan

 • Memproses Permohonan Lesen Perniagaan
 • Memproses Pembaharuan Lesen
 • Menguatkuasakan Peraturan Dan Undang-Undang Kecil Berkaitan
 • Penyediaan Sistem Rekod Pelesenan
 • Aktiviti Pendidikan Kesihatan
 • Menangani Aduan Kacauganggu

Undang-Undang Kecil (UUK) Berkaitan Dengan Unit Pelesenan

 • Uuk Pelesenan Tred Perniagaan Dan Perindustrian (MDM) 2013
 • Establisymen Makanan (Kertas Bil. 2/3/2002)
 • Uuk Penjaja (Kertas Bil. 1/3/2002)
 • Uuk Iklan (MDM) 1984
 • Uuk Kedai Gunting Rambut & Pendandan Rambut  (MDM) 1989
 • Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 2002
 • The Boarding House Enactment 1948

Perkhidmatan Unit Pelesenan

     A. Permohonan Lesen Premis Perniagaan

 • Komposit (Lebih Dari Satu Jenis Perniagaan)
 • Tidak Komposit (Satu Jenis Perniagaan)
 1. Permohonan Lesen Papan Tanda/Iklan
 • Papan Tanda/Iklan Premis
 • Billboard
 1. Permohonan Lesen Pasar Malam/Sehari
 2. Permohonan Memperbaharui Lesen
 3. Permohonan Tukar Nama Pelesen
 4. Permohonan Permit Kain Rentang/Banting
 • Individu
 • Syrikat
 • Jabatan Kerajaan/Glc
 1. Permohonan Permit Karnival Jualan
 2. Permohonan Permit Hiburan
 3. Permohonan Penambahan/Pengurangan Petak Pasar Malam/Sehari
 4. Permohonan Pembatalan Lesen
 5. Permohonan Tuntutan Deposit Permit Kain Rentang/Banting

Piagam Pelanggan Unit Pelesenan

 1. Kelulusan Lesen Premis Perniagaan/Komposit Tidak Berisiko Tinggi Dalam Tempoh 7 Hari
 2. Kelulusan Lesen Premis Perniagaan/Komposit Berisiko Tinggi Dalam Tempoh 40 Hari
 3. Kelulusan Lesen Penjaja (Pasar Malam/Sehari) Dalam Tempoh 40 Hari
 4. Kelulusan Lesen Iklan Premis Dalam Tempoh 15 Hari
 5. Kelulusan Permit Kain Rentang/ Banting  Dalam Tempoh 30 Minit
 6. Kelulusan Permit Karnival Jualan/ Hiburan  Dalam Tempoh 40 Hari