MENU

Fungsi Unit Pelesenan

 • Memproses Permohonan Lesen Perniagaan
 • Memproses Pembaharuan Lesen
 • Menguatkuasakan Peraturan Dan Undang-Undang Kecil Berkaitan
 • Penyediaan Sistem Rekod Pelesenan
 • Aktiviti Pendidikan Kesihatan
 • Menangani Aduan Kacauganggu

Undang-Undang Kecil (UUK) Berkaitan Dengan Unit Pelesenan

 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MDM) 2013
 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah
  Marang) 1989
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah
  Marang) 1992
 • Undang-Undang Kecil Stor Kayu Dan Kerja Kayu (Majlis Daerah Marang) 1992
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Marang) 1988
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Marang) 1984
 • Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Marang)
  1990
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Marang) 1989
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Marang) 1992
 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah Sarap (Majlis
  Daerah Marang)1992
 • Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Marang) 1989
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Marang) 1989
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) Jalan, Parit Dan Bangunan
  (Terengganu)1984
 • Undang-Undang Kecil Bangunan(Terengganu)(Pindaan) 2013
 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Marang) 2014
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan 171) Majlis Daerah Marang 1984
 • Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Marang) 1990

Perkhidmatan Unit Pelesenan

     A. Permohonan Lesen Premis Perniagaan

 • Komposit (Lebih Dari Satu Jenis Perniagaan)
 • Tidak Komposit (Satu Jenis Perniagaan)
 1. Permohonan Lesen Papan Tanda/Iklan
 • Papan Tanda/Iklan Premis
 • Billboard
 1. Permohonan Lesen Pasar Malam/Sehari
 2. Permohonan Memperbaharui Lesen
 3. Permohonan Tukar Nama Pelesen
 4. Permohonan Permit Kain Rentang/Banting
 • Individu
 • Syrikat
 • Jabatan Kerajaan/Glc
 1. Permohonan Permit Karnival Jualan
 2. Permohonan Permit Hiburan
 3. Permohonan Penambahan/Pengurangan Petak Pasar Malam/Sehari
 4. Permohonan Pembatalan Lesen
 5. Permohonan Tuntutan Deposit Permit Kain Rentang/Banting

Piagam Pelanggan Unit Pelesenan

 1. Kelulusan Lesen Premis Perniagaan/Komposit Tidak Berisiko Tinggi Dalam Tempoh 7 Hari
 2. Kelulusan Lesen Premis Perniagaan/Komposit Berisiko Tinggi Dalam Tempoh 40 Hari
 3. Kelulusan Lesen Penjaja (Pasar Malam/Sehari) Dalam Tempoh 40 Hari
 4. Kelulusan Lesen Iklan Premis Dalam Tempoh 15 Hari
 5. Kelulusan Permit Kain Rentang/ Banting  Dalam Tempoh 30 Minit
 6. Kelulusan Permit Karnival Jualan/ Hiburan  Dalam Tempoh 40 Hari