MENU
 1. BAHAGIAN PENTADBIRAN

  1. Aduan Pelanggan [ MDM-KPI-BP-02 ]

 2. BAHAGIAN PERKHIDMATAN BANDAR DAN PELESENAN

  1. Unit Kebersihan [ MDM-KPI-BKP-UK-01 ]

  2. Unit Pelesenan [ MDM-KPI-BKP-UP-01 ]

 3. BAHAGIAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

  1. Permohonan Pindahmilik Bangunan [ MDM-KPI-BPH-01 ]

  2. Permohonan Sewaan Premis [ MDM-KPI-BPH-03 ]

 4. BAHAGIAN KEWANGAN

  1. Terimaan Hasil [ MDM-KPI-BK-01 ]

  2. Bayaran Kepada Kontraktor [ MDM-KPI-BK-02 ]

 5. BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN [ MDM-KPI-BPP-01 ]

 6. BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT(OSC) [ MDM-KPI-OSC-01 ]

 7. BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG [ MDM-KPI-BPU-01 ]

 8. BAHAGIAN KEJURUTERAAN

  1. Unit Projek [ MDM-KPI-BK-UP-01 ]

  2. Unit Kawalan [ MDM-KPI-BKJ-UKL-01 ]