MENU

 

Sistem Kompaun

Latihan kepada Pegawai Penguatkuasa

Sumber Kuasa Undang- Undang

Prosedur Penguatkuasaan

Terdapat empat (4) prosedur penguatkuasaan dimana ianya akan disemak dari semasa ke semasa mengikut kewajaran dan menambah prosedur tambahan, sekiranya perlu.

Prosedur penguatkuasaan yang disediakan setakat ini adalah:-

                        i.          Prosedur Masuk dan Memeriksa Premis

                        ii.         Prosedur Pengeluaran Notis Kesalahan

                        iii.        Prosedur Penyitaan

                        iv.        Prosedur Tuntutan Barang Sitaan

ISO Untuk Penguatkuasa Undang-Undang

Peralatan Penguatkuasaan

SOP Penyimpanan Barang-barang Rampasan dan Sita

Aktiviti Pendidikan Publisiti Kepada Penjaja

Pelaksanaan Penguatkuasa