MENU

Aktiviti

Tempoh

Kelulusan Permohonan Lesen Premis Perniagaan/Komposit Tidak Berisiko Tinggi

7 hari

Kelulusan Permohonan Lesen Premis Perniagaan/Komposit Berisiko Tinggi

40 hari

Kelulusan Permohonan Lesen Iklan Premis

15 hari

Kelulusan Permohonan Lesen Penjaja

40 hari

Kelulusan Permohonan Permit Kain Rentang/ Banting

30 minit

Kelulusan Permohonan Permit Hiburan/Karnival Jualan

40 hari

Pengeluaran Ulasan Kebenaran Merancang Bagi OSC

14 hari

Kelulusan Permohonan Pelan Bangunan Rumah Kediaman Sesebuah

21 hari

Kelulusan Permohonan Pelan Bangunan Rumah Kediaman 4 Unit Dan Ke Atas

60 hari

Urusan Daftar Pindahmilik Pegangan

7 hari

Permohonan Sewa Premis Baru

22 hari

Respon Kepada Aduan Awam

3 hari

Maklum Balas Tindakan kepada Pelanggan

7 hari

Terimaan Bayaran Di Kaunter

5 minit

Pembayaran Kepada Pembekal/Kontraktor

14 hari

Penyelesaian Bayaran Kompaun Berniaga Tanpa Lesen

20 minit

Penyelesaian Kompaun Haiwan Merayau

30 minit