MENU
 • Maklumbalas terhadap aduan diterima dalam tempoh (3 hari bekerja)

 • Perkhidmatan aduan awam akan diambil tindakan dalam tempoh (7 hari bekerja)

 • Terima bayaran di kaunter selesai dalam masa 5 minit

 • Pembayaran kepada pembekal/kontraktor dalam masa 14 hari (jika dokumen lengkap)

 • Urusan daftar pindahmilik pegangan disiapkan dalam tempoh (7 hari bekerja)

 • Semakan maklumat sewaan premis selesai dalam masa 20 minit

 • Permohonan sewa premis baru diproses dalam tempoh 1 bulan

 • Kelulusan permohonan pelan-pelan pembangunan seperti berikut:

  • Pelan bangunan rumah kediaman sesebuah 21 hari bekerja

  • Pelan bangunan rumah kediaman 2 unit dan ke atas 2 bulan

 • Kelulusan permohonan lesen-lesen perniagaan dan iklan seperti berikut:-

  • Lesen premis perniagaan/komposit (40 hari bekerja)

  • Lesen iklan (3 hari bekerja)

  • Lesen penjaja (5 hari bekerja)

  • Permit kain rentang/banting (30 minit)

  • Permit hiburan/karnival jualan (5 hari bekerja)

 • Penyelesaian bayaran kompaun dalam masa 20 minit

 • Penebusan haiwan yang disita diselesaikan dalam masa 30 minit