Kebersihan

Image

Unit Kebersihan Majlis Daerah Marang bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan di kawasan majlis seperti kawasan Perbandaran, perumahan, jalan – jalan utama dan juga memastikan kebersihan longkang sentiasa pada tahap yang terbaik. Unit ini juga bertanggungjawab dalam memantau kerja – kerja kebersihan yang dijalankan oleh Kontraktor yang telah di lantik bermula bulan Januari 2016.

Fungsi

 • Menyelia pengurusan kontrak kebersihan

 • Menguruskan Tapak Pelupusan Pepejal

 • Menangani masalah aduan kacau ganggu

 • Menguatkuasa peraturan dan undang – undang kecil sisa pepejal

 • Menguruskan kempen kebersihan

 • Menangani kejadian bencana alam

 • Menjalankan aktiviti kawalan vektor

 • Menjalankan Pemantauan Tandas Awam diseluruh kawasan operasi Daerah Marang

Definisi

Sampah

Bermaksud sebarang bahan atau benda yang dibuangkan di hadapan atau di belakang sebarang premis/ bangunan atau tempat – tempat awam, kawasan lapang,jalan atau di tepi – tepi jalan/ bahu jalan termasuk sampah sarap domestik, sisa – sisa perdagangan / perniagaan, sisa – sisa binaan serta sampah kebun termasuk daun –daun, jejalar rambut, ranting dahan, batang – batang pokok dari taman atau tanah atau perkarangan sesuatu rumah/premis/bangunan dan termasuk juga daun –daun dan rumput rampai yang dipotong dan dimasukkan ke dalam tong sampah atau diletak disebelah tong sampah.

Pemungutan sampah

Bermaksud memungut, mengangkut dan membuang segala sampah sarap dari pusat – pusat tong sampah awam, tong – tong persendirian daripada rumah – rumah, kedai – kedai perniagaan, rumah – rumah pangsa, bengkel – bengkel/ perusahaan ringan, padang / taman permainan, pejabat – pejabat, sekolah/ institusi pengajian, pasar, pasar minggu, tempat – tempat awam atau apa – apa premis/ bangunan.

Pembersihan Longkang Dan Parit

Bermaksud pembersihan longkang, pembentung (Culvert), takungan ( Sump ) secara mengorek dan membuang segala pasir, lodak,seluk, batu, sampah sarap atau apa –apa barang didalamnya supaya dapat mempastikan air mengalir dengan baik dalam longkang tersebut dan termasuk mengandam rumput tepi longkang, memotong/ memendek rumput atau pokok – pokok renek yang tumbuh atau bergantungan di tepi/ tebing longkang.

Pemotongan Rumput

Bermaksud memotong kesemua jenis rumput – rampai, lalang dan semak samun disepanjang bahu jalan dan tebing – tebing jalan/longkang dalam rezab jalan, termasuk bulatan / pembahagi jalan, batas – batas/ tembok, tanah – tanah lapang, taman – taman/ padang – padang permainan dan lorong – lorong belakang atau mana – mana kawasan berkenaan. Kerja – kerja juga termasuk memotong rumput – rampai yang menjalar ditepi jalan / dan dalam longkang dan memotong/ memendek/ merata bahu/tepi jalan dan menyapu/ membersihkan rumput – rampai/sampah sarap serta membuangnya ke tempat pembuangan sampah Majlis Daerah Marang.

Menyapu Jalan

Bermaksud menyapu, membersih dan mengangkat kesemua kekotoran dan sampah sarap di atas jalan awam, lorong – lorong, tempat – tempat awam dalam kawasan atau kawasan – kawasan berkenaan dan termasuk membuang rumput/semak samun, pasir disepanjang bebendul ( Kerb ) jalan, pembahagi jalan dan mengangkat benda – benda yang menghalang dalam longkang.

Akta yang diguna pakai

Undang – Undang Kecil Pungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah ( MDM ) 1992.

Kerja – kerja Perkhidmatan

 • Menyelia pengurusan kontrak kebersihan

 • Menguruskan tapak pelupusan pepejal

 • Menangani masalah aduan kacau ganggu

 • Menguatkuasa peraturan dan Undang–undang Kecil Sisa Pepejal

 • Menguruskan kempen kebersihan

 • Menangani kejadian bencana alam

Senarai Kontraktor Kebersihan

KERJA – KERJA KONTRAK PEMBERSIHAN AWAM 2019/2020
TEMPOH : 1 JANUARI 2019 HINGGA 31 DISEMBER 2020
BIL ZON SYARIKAT/KAWASAN TERLIBAT NAMA KONTRAKTOR PENYELIA KONTRAKTOR PENYELIA MDM LAMPIRAN
1 A ZAHRA AMANI RESOURCES
 • Rhu Renggeh – Rhu Rendang
 • Jalan Bukit Kor
MOHD HAFIZ NAIM BIN MOHAMAD
04-8094509
MOHAMAD SHAFIQ BIN MOHAMAD
019-4721546
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon A
2 B PERMATA TEGUH ENTERPRISE
 • RHU RENGGEH- SG KERAK
 • ALOR PAK BANG
ROSLAN BIN MOHD
013-9102402
SAIFULLAH  BIN NAZERI
014-9638436
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon B
3   C

AMSYAR RIZQI CEMERLANG ENTERPRISE

 • PULAU KAPAS & GEMIA
 • PULAU KEKABU
 • BANDAR MARANG
ZULHISHAM   BIN ROZI
019- 9839095 > 
ZULKAFLI BIN SETAPA
012 - 9337552
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon C
KERJA – KERJA KONTRAK MENGANGKUT SAMPAH 2019/2020
TEMPOH : 1 JANUARI 2019 HINGGA 31 DISEMBER 2020
BIL ZON SYARIKAT/KAWASAN TERLIBAT NAMA KONTRAKTOR PENYELIA KONTRAKTOR PENYELIA MDM LAMPIRAN
1 A ZAHRA AMANI RESOURCES
 • Rhu Renggeh – Rhu Rendang
 • Jalan Bukit Kor
MOHD HAFIZ NAIM BIN MOHAMAD
04-8094509
MOHAMAD SHAFIQ BIN MOHAMAD
019-4721546
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon A
2 B PERMATA TEGUH ENTERPRISE
 • RHU RENGGEH- SG KERAK
 • ALOR PAK BANG
ROSLAN BIN MOHD
013-9102402
SAIFULLAH  BIN NAZERI
014-9638436
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon B
3 C

AMSYAR RIZQI CEMERLANG ENTERPRISE

 • PULAU KAPAS & GEMIA
 • PULAU KEKABU
 • BANDAR MARANG
ZULHISHAM   BIN ROZI
019- 9839095 > 
ZULKAFLI BIN SETAPA
012 - 9337552
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon C
KERJA – KERJA KONTRAK PEMBERSIHAN AWAM 2019/2020
TEMPOH : 1 JANUARI 2019 HINGGA 31 DISEMBER 2020
BIL ZON SYARIKAT/KAWASAN TERLIBAT NAMA KONTRAKTOR PENYELIA KONTRAKTOR PENYELIA MDM LAMPIRAN
1 A ZAHRA AMANI RESOURCES
 • Rhu Renggeh – Rhu Rendang
 • Jalan Bukit Kor
MOHD HAFIZ NAIM BIN MOHAMAD
04-8094509
MOHAMAD SHAFIQ BIN MOHAMAD
019-4721546
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon A
2 B PERMATA TEGUH ENTERPRISE
 • RHU RENGGEH- SG KERAK
 • ALOR PAK BANG
ROSLAN BIN MOHD
013-9102402
SAIFULLAH  BIN NAZERI
014-9638436
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon B
3   C

AMSYAR RIZQI CEMERLANG ENTERPRISE

 • PULAU KAPAS & GEMIA
 • PULAU KEKABU
 • BANDAR MARANG
ZULHISHAM   BIN ROZI
019- 9839095 > 
ZULKAFLI BIN SETAPA
012 - 9337552
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon C
KERJA – KERJA KONTRAK MENGANGKUT SAMPAH 2019/2020
TEMPOH : 1 JANUARI 2019 HINGGA 31 DISEMBER 2020
BIL ZON SYARIKAT/KAWASAN TERLIBAT NAMA KONTRAKTOR PENYELIA KONTRAKTOR PENYELIA MDM LAMPIRAN
1 A ZAHRA AMANI RESOURCES
 • Rhu Renggeh – Rhu Rendang
 • Jalan Bukit Kor
MOHD HAFIZ NAIM BIN MOHAMAD
04-8094509
MOHAMAD SHAFIQ BIN MOHAMAD
019-4721546
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon A
2 B PERMATA TEGUH ENTERPRISE
 • RHU RENGGEH- SG KERAK
 • ALOR PAK BANG
ROSLAN BIN MOHD
013-9102402
SAIFULLAH  BIN NAZERI
014-9638436
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon B
3 C

AMSYAR RIZQI CEMERLANG ENTERPRISE

 • PULAU KAPAS & GEMIA
 • PULAU KEKABU
 • BANDAR MARANG
ZULHISHAM   BIN ROZI
019- 9839095 > 
ZULKAFLI BIN SETAPA
012 - 9337552
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon C
KERJA – KERJA KONTRAK PEMBERSIHAN AWAM 2019/2020
TEMPOH : 1 JANUARI 2019 HINGGA 31 DISEMBER 2020
BIL ZON SYARIKAT/KAWASAN TERLIBAT NAMA KONTRAKTOR PENYELIA KONTRAKTOR PENYELIA MDM LAMPIRAN
1 A ZAHRA AMANI RESOURCES
 • Rhu Renggeh – Rhu Rendang
 • Jalan Bukit Kor
MOHD HAFIZ NAIM BIN MOHAMAD
04-8094509
MOHAMAD SHAFIQ BIN MOHAMAD
019-4721546
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon A
2 B PERMATA TEGUH ENTERPRISE
 • RHU RENGGEH- SG KERAK
 • ALOR PAK BANG
ROSLAN BIN MOHD
013-9102402
SAIFULLAH  BIN NAZERI
014-9638436
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon B
3   C

AMSYAR RIZQI CEMERLANG ENTERPRISE

 • PULAU KAPAS & GEMIA
 • PULAU KEKABU
 • BANDAR MARANG
ZULHISHAM   BIN ROZI
019- 9839095 > 
ZULKAFLI BIN SETAPA
012 - 9337552
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon C
KERJA – KERJA KONTRAK MENGANGKUT SAMPAH 2019/2020
TEMPOH : 1 JANUARI 2019 HINGGA 31 DISEMBER 2020
BIL ZON SYARIKAT/KAWASAN TERLIBAT NAMA KONTRAKTOR PENYELIA KONTRAKTOR PENYELIA MDM LAMPIRAN
1 A ZAHRA AMANI RESOURCES
 • Rhu Renggeh – Rhu Rendang
 • Jalan Bukit Kor
MOHD HAFIZ NAIM BIN MOHAMAD
04-8094509
MOHAMAD SHAFIQ BIN MOHAMAD
019-4721546
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon A
2 B PERMATA TEGUH ENTERPRISE
 • RHU RENGGEH- SG KERAK
 • ALOR PAK BANG
ROSLAN BIN MOHD
013-9102402
SAIFULLAH  BIN NAZERI
014-9638436
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon B
3 C

AMSYAR RIZQI CEMERLANG ENTERPRISE

 • PULAU KAPAS & GEMIA
 • PULAU KEKABU
 • BANDAR MARANG
ZULHISHAM   BIN ROZI
019- 9839095 > 
ZULKAFLI BIN SETAPA
012 - 9337552
JAAFAR BIN OTHMAN
011-29307364
Peta Zon C

MAJLIS DAERAH MARANG,
21600 Marang,
Terengganu Darul Iman.

Ahad - Khamis : 8.00am - 5:00pm

Talian Am : +609 618 2366 / +609 618 2368

Faks : +609 618 2490

Jumlah Pelawat :

0001236127
 • Kemaskini Terkini : Rabu 12 Jun 2024.

Penafian : Majlis Daerah Marang (MDM) tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.

Paparan Terbaik : Menggunakan versi terkini Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Google Chrome / Safari atau seumpamanya dengan resolusi 1366 x 768 ke atas.

Hakcipta Terpelihara © 2024 Majlis Daerah Marang.

Portal Rasmi Majlis Daerah Marang

MyGov Portal Amiro Technology Sdn Bhd

privasi

TERENGGANU PAY