MENU

PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM MAJLIS DAERAH MARANG

 

Perkhidmatan Pembersihan  awam dan Kutipan Sisa Pepejal kawasan Majlis Daerah Marang (MDM) telah dilaksanakan secara kontrak. Bagi kerja-kerja pembersihan awam, MDM telah melantik sebanyak 12 kontraktor meliputi 12 zon manakala bagi pengurusan sisa pepejal mdm telah melantik 2 kontraktor bagi 2 zon

Kontrak Pembersihan Awam

Meliputi skop kerja sebagaimana berikut :

  • Pembersihan Longkang
  • Pemotongan Rumput Jalan/Kawasan Lapang
  • Penyapuan Bahu Jalan/Kawasan Lapang
  • Pembersihan Tanah Perkuburan
  • Pembersihan Pasar

Kontrak Kutipan Sisa Pepejal

Meliputi pemungutan sampah sarap daripada tong – tong sampah awam dan melupus sampah di tapak pelupusan sampah milik Majlis Daerah Marang.